The Commission has determined that some individuals might be taking advantage of technically and computer illiterate persons by offering free or paid assistance for the latter’s compliance with SIM Registration. Pursuant to SEC 6 of the SIM Registration Act, it is stated that in the record keeping of information, Public Telecommunication Entities shall ensure that the end-user’s data are secured and protected at all times, and that the registration required shall be implemented at no cost to the end-users. In that regard, the Commission hereby issues the following advisory:
“PAALALA: HINDI INIREREKOMENDA NG NATIONAL TELECOMMUNICATIONS COMMISSION ANG NAGLALABASAN SA SOCIAL MEDIA NA ALOK NG MGA PRIBADONG INDIBIDWAL NG PAGTULONG SA PAGPAPA-REHISTRO NG INYONG SIM. ANG PAG- REHISTRO NG SIM AY LIBRE AT WALANG BAYAD. MAG-INGAT AT HUWAG MANIWALA SA MGA TAONG HINDI KAKILALA NA NAG-AALOK NG TULONG SA INYONG PAGPAPAREHISTRO, MAY BAYAD MAN O
WALA.”